Hur tar jag bort min server?

Kevin

Senast uppdaterad för 2 år sedan

Du tar enklast bort din Scale Cloud server genom att logga in i kontrollpanelen och gå till VM-hanteraren. När du anslutit där så välj den server som du vill ta bort under Virtual Servers.

Välj sedan Tools och Delete Virtual Server

Var den här artikeln användbar?

0 av 0 gillade den här artikeln

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss