Installera LAMP

Kevin

Senast uppdaterad för 3 år sedan

Denna artikel förklarar hur du installerar LAMP (Linux, Apache, MySQL och PHP) på din virtuella server hos beebyte. Vi utgår ifrån att du vet hur du ansluter till din server via SSH samt att servern är installerad med operativsystemet Linux Ubuntu 16.04 LTS.


Installera Webbservern Apache

  1. Börja med att ansluta som root till din server via SSH.
  2. Kör kommandot apt-get update
  3. Installera sedan webbservern apache genom att köra kommandot apt-get install apache2
  4. Öppna sedan upp för port 80 och 443 i brandväggen på din server genom att köra kommandot ufw allow in "Apache Full"
  5. Nu borde det vara möjligt för dig att surfta till http://dinserversipadress och få upp sidan Apache2 Ubuntu Default Page


Installera databasservern MySQL

  1. Kör kommandot apt-get install mysql-server
  2. Under installationen så kommer du få frågan om att sätta ett lösenord för din mysql root användare. Välj här ett säkert lösenord.
  3. Efter att installationen är klar så kör kommandot nedan för att säkra upp installationen mysql_secure_installation
  4. I detta steg kommer du att få frågan om du vill installera validate password plugin för att säkerställa säkra lösenord. Här rekommenderar vi dig att inte installera denna men ändå välja ett starkt lösenord
VALIDATE PASSWORD PLUGIN can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD plugin?
Press y|Y for Yes, any other key for No:


Installera PHP

Kör följande kommando för att installera PHP apt-get install php libapache2-mod-php php-mcrypt php-mysql

Installerar du PHP för att använda för din wordpress så kommer en rad PHP extensions och moduler att behövas. Dessa gör du bäst i att kontrollera beroende på vilken wordpressversion du tänker installera. Generellt kan man dock säga att följande PHP paket behöver installeras:

php-cli
php-dev
php-fpm
php-cgi
php-mysql
php-xmlrpc
php-curl
php-gdphp-apc (inte ett skall-krav men rekommenderas)
php-pear
php-imap
php-mcrypt
php-pspell

Nu är det dags att konfigurera om Apache så att den först letar efter php -filer istället för htm eller html filer. Detta gör du genom att köra kommandot

nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

Den ser ut som såhär i utgångsläget:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm
</IfModule>

Ändra så att index.php kommer före:

<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.xhtml index.htm
</IfModule>

Spara filen och starta om servern genom att köra kommandot:

systemctl restart apache2

Kontrollera att servern har kommit upp igen genom att skriva:

systemctl status apache2


Installera PHP moduler

För att se vilka PHP moduler som finns tillgängliga att installera så kan ni köra följande kommando:

apt-cache search php- | less

Välj nu de moduler du vill installera genom att skriva:

apt-get install PHPMODULENSNAMN

Var den här artikeln användbar?

0 av 0 gillade den här artikeln

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss