Lägga till mail i telefonen

Niclas Alvebratt

Senast uppdaterad för 3 år sedan

Beroende på om du har en Iphone eller Android -telefon så bär du dig åt på olika sätt.


Oavsett telefon så kommer du behöva en serveradress (IMAP-server/Värdnamn), den hittar du genom att logga in på portal.beebyte.se och klicka på Epost, sedan  → Administrera Epost,  klicka på din epostadress och använd adressen till höger om Mail server. Här hittar du också portar som du behöver om du har en Android-telefon.


För android så gör du t.ex. såhär:


1. Välj Inställningar

2. Välj rubrik Konton och välj Lägg till konto

3. Välj E-post

4. Fyll användarnamn (hela din e-postadress) och fyll i ditt lösenord

5. Om du vill att e-post skall skickas från detta konto så bockar du i "Skicka e-post från det här konto som standard"

6. Välj Manuell inställning

7. Välj IMAP-konto

8.Fyll i e-postadress och lösenord

9. IMAP-server är den som anges i din kontrollpanel

10. Säkerhetstyp är SSL (acceptera alla certifikat)

11. Port är 993

12. IMAP-sökvägsprefix är Valfri

13. Klicka Klar

14. SMTP server är den som anges i din kontrollpanel

15. Säkerhetstyp är TLS (acceptera alla certifikat)

16. Port ska vara 587

17. Bocka i Kräv inloggning

18. Fyll i användarnamn (hela e-postadressen) och lösenordet

19. Klicka Klar.För Iphone så gör du t.ex. såhär:


1. Välj Inställningar

2. Välj Konton och lösenord.

3. Välj Annat.

4. Välj Lägg till e-postkonto.

4. Fyll i namn, E-post och lösenord

5. Tryck Nästa

6. Välj IMAP längst upp på skärmen

7. Fyll i Värdnamn vilket är den som anges i din kontrollpanel (Mail server)

8. Fyll i Användarnamn som är hela din e-postadress

9. Fyll i samma uppgifter under Server för inkommande e-post.

10. Tryck Spara.

Var den här artikeln användbar?

1 av 5 gillade den här artikeln

Behöver du mer hjälp? Kontakta oss